Skip to content

Hauʻoli Lā Hānau e Kaʻiulani!

October 17, 2009

kaiulani

Kaila Hawaiʻi would like to celebrate the anniversary of the birth of Princess Victoria Kawēkiu Lunalilo Kalaninuiahilapalapa Kaʻiulani, who was born on October 16, 1875. The heir to the throne of the Kingdom of Hawaiʻi, Kaʻiulani led a life that struck a balance between things Hawaiian and Western. Kaʻiulani spoke Hawaiian, English, French and German. She was skilled enough on the violin to play Chopin. At the same time, she was found of the ocean, excelling in traditional pastimes like surfing and ocean swimming. While she could have stayed on in Europe where she had been studying, she decided to return to Hawaiʻi to be with her people following the news of the annexation of the kingdom in 1893. On her way home to Hawaiʻi, she traveled through the United States to make a plee for the kingdom. Unfortunately, Kaʻiulani’s life was not to be a long one. She passed away in the early morning of March 6, 1899 at the age of 23. Nevertheless, her life remains to be an inspiration despite the passing of time.

ʻO ka lā 16 o ʻOkakopa ma ka makahiki 1875 ka lā hānau o ke Kamāliʻi Wahine Victoria Kawēkiu i Lunalilo Kalaninuihilapalapa. No laila, ma hope o ka lā hoʻomanaʻo o kona lā hānau, ke hū mai nei ko mākou aloha nui no kēia aliʻi wahine kaulana o Hawaiʻi nei. ʻOiai nui kona ʻike o nā mea haole, ʻoi aku ka nui o kona aloha no ka lāhui Hawaiʻi. Hala akula ʻo ke Aliʻi Wahine ma ke kakahiaka nui ma ka lā 6 o Malaki ma ka makahiki 1899. E hoʻomanaʻo a hoʻohanohano kākou a pau iā Kaʻiulani!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: